Intencje Mszy św. od 24.10 – 30.10. 2022

Poniedziałek 24 października

17:00 1/+ Eugenię Stępień – od syna Waldemara z żoną.

2/+ Wiesława Królewicza – od brata Mariusza z rodziną.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 22)

2/+ Bernarda Szczepaniaka.

Wtorek 25 października

17:00 1/+ Andrzeja Napierajczyka – od sąsiadów Wykrotów.

2/+ Weronikę Juszczak – od wnuczki Marty z rodziną.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 23)

2/+  Mariannę, Franciszka, Henryka, Józefa, Danutę, Gabrielę Kupskich.

Środa 26 października

17:00 1/+ Alfredę Smułka – od chrześniaka Romana z rodziną.

2/+ Antoniego Stefaniaka – od rodziny Paluszków.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 24)

2/+ Roberta, Henryka, Jana, Helenę Rempalskich. Jana, Franciszkę Poślad. Wiktorię, Kazimierza Kolanek.

Czwartek 27 października

17:00 1/+  Lucjana Szczukieckiego – od Janiny Górnej.

2/+ Janusza Rusiłowskiego – od szwagra Jerzego z żoną Ireną.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Bronisława Sergiel – od rodziny Wójciaków i Koniarczyków.

2/ + Macieja Urbanka (grg. 25)

Piątek 28 października – Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

17:00 1/+ Kazimierza Ciebielskiego – od syna Artura z Agatą.

2/+ Lucjana Szczukieckiego – od rodziny Szeferowiczów.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 26)

2/+ Grzegorza Łuczaka -  od Marty z mężem i dziećmi.

Sobota 29 października

17:00 1/+ Antoniego w 17 rś., Urszulę Dziuba. Stanisława, Stanisławę Domagałów. Mirosława Bałdygę. Mieczysława Nowickiego. Zm. z rodz. Dziubów, Sykułów i Domagałów.

2/+ Janinę Kacała – od bratanicy Marleny z rodziną.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 27)

2/+ Danutę Pawełczyk – od Zakładu Pogrzebowego Chabinowscy.

NIEDZIELA 30 października XXXI Niedziela Zwykła

8:30 1/ + Jana, Franciszkę Fryta. Zm. z rodz. Fryta. Mariannę, Stanisława Rumińskich. Antoniego Rychlika, Krzysztofa Szkop. Stanisława Dudek. Alfredę Wątroba, Henrykę Tańską.  

2/+ Agatę Owczarek – od męża i dzieci.

9:45 (Wiktorów)1/ + Józefa Jędrzejczak i zm. z rodz. Jędrzejczak i Okrasa.

11:00 –   Za Parafian

15:30 – Nabożeństwo różańcowe.

16:00 1/+ Alfreda w rś., Helenę, Piotra, Alojzego Wójciaków. Mariannę, Józefa, Stanisława, Adama Sieradzkich. Mariana Pichlińskiego.

2/ + Macieja Urbanka (grg. 28)