Uwaga!

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 16:00 - 16:30

nr tel.: 43 841 90 92

Ważną rolę w posługiwaniu duszpasterskim i administracyjnym kierowaniu parafią spełnia kancelaria parafialna. Jest ona miejscem duszpasterskich kontaktów proboszcza i jego współpracowników wikariuszy z parafianami. Życzliwe i przepełnione wysoką kulturą osobistą załatwianie spraw wiernych może ułatwić zbliżenie się ich do Kościoła.

Kancelaria parafialna jest jednym z miejsc do kontaktów wiernych z duszpasterzem. W kancelarii parafialnej załatwiane są między innymi sprawy urzędowe związane z przyjmowaniem sakramentów: chrztu świętego, bierzmowania, małżeństwa, a także posług: odwiedziny chorych z sakramentami, pogrzebu.

Kancelaria jest także miejscem wydawania dokumentów: metryk czyli świadectw chrztu św., i innych sakramentów, a także różnych zaświadczeń kościelnych. Tam też można zamawiać intencje Mszy świętej.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY DO POSZCZEGÓLNYCH SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH:

CHRZEST ŚWIĘTY

Wymagane dokumenty:

- świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- dokumenty tożsamości rodziców
- dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
- zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
- jeśli rodzice dziecka nie są z naszej parafii, dodatkowo wymaga się zgody proboszcza z parafii, na terenie której rodzice zamieszkują.

Warunki jakie powinni spełniać Rodzice chrzestni:

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
- mieli ukończony 16 rok życia
- sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
- prowadzili życie zgodne z wiarą, musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, (nie mogą być rodzicami chrzestnymi osoby żyjące bez ślubu kościelnego, żyjący w nieformalnym związku, konkubinacie).

BIERZMOWANIE

Udzielanie
Zgodnie z rozporządzeniem J.E. Ks. Abp. Wacława Depo, Sakrament bierzmowania w naszej Parafii trwa okres 3 lat. Rozpoczyna się w klasie VI szkoły podstawowej. Jest udzielany uczniom pod koniec roku szkolnego w  klasie VIII szkoły podstawowej. Kandydaci, którzy rozpoczęli swoje przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w roku 2017 i 2018, Sakrament ten otrzymają pod koniec roku szkolnego w klasie I szkoły średniej.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285). Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się poprzez:
1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, udział w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego,
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

SPOTKANIA FORMACYJNE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • I sobota m-ca godz. 18:00 - kandydaci do Bierzmowania z I klasy szkoły średniej
  • II sobota m-ca godz. 18:00 - kandydaci do Bierzmowania z klas VIII
  • III sobota m-ca godz. 11:00 - kandydaci do Bierzmowania z klasy VII
  • III sobota m-ca godz. 10:00 - kandydaci do Bierzmowania z klasa VI

Odpowiedzialny: ks. Damian Magiera

Świadek bierzmowania
Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
- miał ukończony 16 rok życia
- sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
- prowadził życie zgodne z wiarą
- może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.


MAŁŻEŃSTWO

Termin ślubu: Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 miesiące przed planowaną datą. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane dokumenty:
- dokumenty tożsamości
- świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)
- świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia).


POGRZEB

Wszelkie formalności związanie z pogrzebem załatwiamy w kancelarii parafialnej od przedstawienia aktu zgonu wydanego z Urzędu Stanu Cywilnego (USC)