Pełny spis proboszczów parafii Biała nie zachował się. Na podstawie m.in. „Katalogu konsystorskiego” oraz pracy magisterskiej Ks. Bogdana

Skupnia, zostały zebrane następujące informacje. Zostali zamieszczeni również księża wikariusze od Roku Jubileuszowego.

1430, 19 XI

Najwcześniej wspominanym proboszczem Białej był pleban Mateusz. W roku 1430 był świadkiemsprzedaży karczmy przez Lutolda z Białej dla Stanisława. Wzmianka o plebanie Mateuszu jest też pierwszą informacją o istnieniu parafii w Białej

1459, 1460 Jan proboszcz występuje na dokumentach w roku 1459 i w 1460
1522 Stanisław z Dzbanków. Był proboszczem Białej w czasie wizytacji Jana Łaskiego.
1565 Walenty Urbański
1583, 22 IX Bartłomiej ze Stawu wybrany razem z oficjałem wieluńskim na synod do Łowicza 4 X 1583 r.
1652, 27 VII Maciej Chamarowicz.
1667, 7 V Jan Limiewicz.
1673, VI Jan Limiewicz.
1682 - 1703 Jan Jakub Gralewski kanonik wieluński, oficjał wieluński 24 VIII – 1703. Zmarł 25 III 1703 r.
1703, 18 IV Stanisław Świtalski, wikariusz kolegiaty wieluńskiej, zostaje proboszczem w Białej.
1713, 18 IV Stanisław Świtalski rezygnuje z Białej i Wiktorowa.
1751, 21 VII Antoni Modłowski wprowadzony w urząd proboszcza. Urodzony w 1722 r., święcenia przyjął w 1748 r., zmarł w 1792 r.
1799, 27 III Jan Kanty Chrzanowski rezygnuje z Białej, kanonik wieluński. Dnia 19 V 1799 r. objął probostwo w Bolesławcu. Wyświęcony w 1789 r. Zmarł w wieku 63 lat w Bolesławcu 17 IX 1828 r.
1799? – 1831 Jan Urbański. 24.XI. w Piotrkowie zmarł prepozyt Jan Urbański, lat 64, w kapłaństwie 37.
1838 - 1854 Wojciech Dobrzelewski. Urodzony 23 IV 1804 r., święcenia kapłańskie 1832. W 1855 był rezydentem w klasztorze O.O. Franciszkanów w Kaliszu. Był kanonikiem honorowym kapituły kaliskiej. Zmarł w 1861 r.
1854 - 1890 Rafał Obrzyński, święcenia przyjął w 1845 r.
1890 - 1895 Teodor Narusiewicz Ord. Ref., urodzony 26 I 1835 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1864 r.
1895 - 1902 Augustyn Kryszczon, urodzony 26 I 1832 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1861 r. Przybył z parafii Suchcice.
1902 - 1941, 6 X Andrzej Muchański, urodzony 29 X 1869 r. w Borownie, święcenia kapłańskie przyjął w 1894 r. Dnia 6 X 1941 r. aresztowany przez hitlerowców i przewieziony do Konstantynowa k./ Łodzi, a następnie do Dachau, gdzie przybył 30 X 1941 r. W obozie śmierci otrzymał więzienny numer 28 116. Zmarł dnia 9 IV 1942 r., a w dniu następnym został spalony w krematorium.
1945 - 1961 Czesław Muszkiet, urodzony 21 II 1914 r. święcenia kapłańskie przyjął 27 IX 1936 r. jako pierwszy powojenny proboszcz podjął staranie przywrócenia ożywienia życia religijnego w parafii.
1962 - 1965 Stanisław Buchalski, urodzony 03.08.1923 święcenia kapłańskie przyjął w 1951 roku. Zmarł w Dobryszycach 11.04.2000 roku.
1965 - 1966 Eugeniusz de Ville, urodzony 19,09.1913, święcenia kapłańskie przyjął 1950 roku, zmarł 10.03.1983 roku w Dąbrowie Górniczej
1966 - 1976 Stanisław Łyp, urodzony 11.04.1926 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1952 roku, zmarł 20.12.1988 roku w Jedlnie
1976 - 2008 Edmund Malatyński, urodzony 07.06.1933 roku w Szczytach, święcenia kapłańskie przyjął 24.08.1957 roku, kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej. Staraniem ks. Proboszcza odnowiono kościół w Białej następnie został rozebrany i odtworzony od podstaw z pełnym wyposażeniem wnętrza kościół w Wiktorowie. Została pobudowana nowa plebania oraz dokupiony plac przy cmentarzu. Zmarł 17.06.2009 w Szczytach
2008 VI 19 - dziś Mirosław Rapcia, Urodzony dnia 18.12.1965 w Częstochowie. Święcenia kapłańskie przyjął 07.06.1992 roku. Proboszcz parafii od 19.06.2008.

Księża wikariusze od roku Jubileuszowego

2000 - 2001 Krzysztof Dziub, święcenia prezbitera przyjął 22 maja1999 roku.
2001 - 2004 Łukasz Latawski, święcenia prezbitera przyjął 22 maja1999 roku
2004 - 2006 Adrian Sikora, święcenia prezbitera przyjął 07 czerwca 2003 roku
2006 - 2014

Grzegorz Patek, święcenia prezbitera przyjął 07 czerwca 2003 roku

2014 - 2018

Konrad Cygan, święcenia prezbitera przyjął 10 maja 2008 roku

2018 - dziś

Damian Magiera, święcenia prezbitera przyjął 19 maja 2018 roku

Z parafi pochodzą

Mieczysław Wykrota (1959)
Henryk Wykrota (1959)
Anioł Eugeniusz Jaskuła OSPPE (1964)
Zdzisław Gwiazda (1969)
bp Jan Franciszek Wątroba (prezb. 1979, bp 2000)
Marek Otręba (1981)
Paweł Jacek Otręba (2001)
Bogdan Andrzej Skupień (2001)
Jarosław Paweł Sowa (2009) 

 

Pobierz artykuł: Word 2007, Word 2003, OpenOffice.org Writer, XPS, PDF