Intencje Mszy św. od 17.10 – 23.10. 2022

Poniedziałek 17 października

17:00 1/+ Helenę Pilarską – od Agnieszki i Jacka Juszczak

2/+ Czesława Gielniaka – od Krzysztofa Gielniaka z rodziną.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 15)

2/+ Wiesława Królewicza w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek 18 października Święto św. Łukasza Ewangelisty

17:00 1/+ Mariannę Świątek – od wnuka Rafała z żoną i Igą.

2/+ Grzegorza Frytę – od Małgorzaty i Daniela Tomczaków.  

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 16)

2/+  Józefa, Weronikę Paprota. Martę, Franciszka, Kazimierza Chrzan i zm. z rodz. Kotalów i Małeckich.

Środa 19 października

17:00 1/+ Marzenę Ściebura – od chrześnicy Pauliny.

2/+ Agatę Owczarek – od Józefa Chudego – Wójta Gminy Czarna.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 17)

2/+ Teresę Browarną, Kazimierę, Rocha Durów. Antoniego, Józefa, Stanisława Promnych.

Czwartek 20 października

17:00 1/+  Bogusława Bajor – od żony Doroty.

2/+ Irenę Świgoń – od męża Feliksa.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ - O Boże błogosławieństwo dla Edwarda z racji 90 rocznicy urodzin.

2/ + Macieja Urbanka (grg. 18)

Piątek 21 października

17:00 1/ Do Miłosierdzia Bożego: Annę Jędrasik, Zofię Borczyk, Teresę Tarapata, Antoniego Wątrobę, Józefę Walaszczyk, Helenę Dubas, Halinę Krzemień, Krystynę Szczepaniak, Józefa Pichlińskiego, Antoniego Stefaniaka, Mieczysława Pichlińskiego, Alfredę Wątroba, Józefa Grzybek, Krystynę Gryguła, Irenę Świgoń, Bogusława Bajor, Agatę Owczarek, Kazimierza Ciebielskiego, Justynę Kowalik – Od Uczestników Pogrzebu.

2/+ Czesławę Jarząb – od Teresy i Mariana Ciężkich.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 19)

2/+ Klarę w 10 rś., Edwarda, Romana Rybczyńskich. Bartłomieja Sumorka. Reginę, Kazimierza Pichlińskich.

Sobota 22 października Wsp. Św. Jana Pawła II

15:00 – O Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Mieczysława w 50 rocznicę ślubu.

16:00 (Wiktorów) 1/ - O Boże błogosławieństwo dla Edyty i Adama w 30 rocznicę ślubu oraz o Boże bł. Dla córek.

17:00 1/+ Annę Bąk w rocznicę śmierci.

2/+ Józefa Byczaka w 2 rś., Józefa Otorowskiego, Mariannę, Walentego, Wiktora, Henryka Siwika i zm. dziadków.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Macieja Urbanka (grg. 20)

2/+ Władysława Juszczaka. Antoniego, Jana, Stanisławę Piskułów i zm. dziadków z tych rodzin. Antoniego, Walerię Sułkowskich. Marka Szkop. Weronikę Juszczak, Józefa Górnego.

NIEDZIELA 23 października XXX Niedziela Zwykła

8:30 1/ + Józefę w rś., Jana Cygów i zm. z rodz. Cygów i Wójciaków. Józefa, Jakuba Szewczyka.

2/+ Macieja Urbanka (grg. 21)

9:45 (Wiktorów)1/ + Romana Pluskotę – od rodziny Pluskotów z Wrocławia.

11:00 –   Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.

15:30 – Nabożeństwo różańcowe.

16:00 1/+ Tadeusza, Marię, Władysława Rozmarynowskich. Bronisława, Stanisława, Marię, Lucjana Kamińskich.