Intencje Mszy św. od 14.11 – 21.11.2021

Poniedziałek 15 listopada

18:00 1/ + Bogusza w rś., Monikę, Piotra Cichosz. Józefa Spychałę.

Wtorek 16 listopada

18:00 1/ + ks. kan. Edmunda Malatyńskiego. Henrykę Małecką. Franciszka Wątrobę.

2/+ Ryszarda w rś., Kazimierę, Adama Koniarczyków. Teresę Szkudlarek. Zm. z rodz. Koniarczyków, Beldów i Wysotów. 

Środa 17 listopada

18:00 1/ + Ignacego, Grzegorza Sip.  

2/+ Roberta Niesłonego – od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej.

Czwartek 18 listopada

18:00 1/+ Bogusławę Śmiałek w rocznicę śmierci.

2/+ Jana Rudiaka w rś., Zm. z rodz. Rudiaków, Beldów, Zielińskich i Kowalczyków.

3/+ Kazimierę Wykrota w 22 rś., Stefana Wykrotę. Józefa, Antoninę, Stanisława Lesiewicz. Zdzisławę Matusiak. Tadeusza Borowskiego.

Piątek 19 listopada

18:00 1/ + Do Miłosierdzia Bożego: Annę Jędrasik, Stanisława Walczaka, Wiesława Królewicza. Krzysztofa Morkę. Józefa Dziubę, Romana Pluskotę, Roberta Niesłonego, Danutę Pawełczyk, Mariannę Koniarczyk. Ewę Burzyńską.

2/ + Czesława Gielniaka – od córki Katarzyny z rodziną.

3/+ Teresę Gielniak – od Zakładu Pogrzebowego Stol-Trum.

Sobota 20 listopada

18:00 1/ + Ewę Michałczyk w 1 rś., Weronikę Kacała w 15 rś., Edwarda Kacała. Władysławę, Stefana Michałczyków.

2/+  Jana Miś w 1 rś., Leona Frankowskiego w 2 rś.

3/+ Alojzego Piec, Dariusza Stefaniaka w 2 rś.

NIEDZIELA 21 listopada XXIX Niedziela Zwykła

8:30 1/ + Antoniego, Cecylię, Józefa Wróbel.

2/+  Wacławę Bednarek w 1 rocznicę śmierci.

9:45 (Wiktorów)1+ Józefa Jędrzejczaka. Zm. z rodz. Jędrzejczaków i Okrasów.

11:00 –  W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza.

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jarosława i Cecylii w 60 rocznicę urodzin.

16:00 1/+ Stanisława, Józefę, Walerię, Wincentego, Józefa, Barbarę Wojtasów. Kazimierza, Mariannę, Józefę Niewczasów.