Intencje Mszy św. od 04.03 – 10.03.2024


PONIEDZIAŁEK 4 marca

17:00 1/+ Kazimierza Włodarczyka

2/+ Zygmunta w rś., Cecylię, Józefa, Feliksa Dziubów.

3/+ Weronikę Juszczak – od rodz. Hejmanów.

WTOREK 5 marca

17:00 1/+ Grzegorza w 15 rś., Ignacego Sip. Alfredę Wątroba. Krzysztofa Szkop. Annę Rybczyńską.

2/+ Kazimierę Kliś w 1 rś.

3/+ Henryka Gielniaka – od rodz. Kiełbasów z rodziną.

ŚRODA 6 marca

17:00 1/+ Tomasza Wójciaka.

2/+ Kazimierę w rś., Czesława Gruszczyńskich i zm. dziadków.

3/+ Lucjana Szczukieckiego – od rodz. Howisów.

CZWARTEK 7 marca

17:00 1/+ Tadeusza, Zofię Wójciak.

2/+ Mariannę Cyga w 1 rś., Józefa Cyga. Władysławę, Tadeusza Dubasów. Stanisławę, Józefa Cyga. Zofię, Stanisława Łyczkowskich.

3/+ Marzenę Ściebura – od rodz. Wojtasów i Burdzy.

PIĄTEK  8 marca

16:30 – DROGA KRZYŻOWA

17:00 1/+ Grzegorza w rś., Henryka, Marka Szkop. Zm. dziadków Ramusiów i Śnieturów. Jana Ramuś.

2/+ Ryszarda Rybak w 2 rś.

17:30 (Wiktorów) DROGA KRZYŻOWA

18:00 (Wiktorów) 1/+ Bronisława Ostrycharz – od siostry Haliny.

SOBOTA 9 marca

18:30 1/+ Adama w rś., Janinę, Zbigniewa Szymańskich. Czesława, Teresę Gielniaków.

2/+ Tomasza Skoczylasa – od żony z synami.

NIEDZIELA 10 marca IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8:30 1/+ Helenę, Henrykę, Józefa Małeckich. Stanisławę, Stanisława Koniarczyków.

2/+ Witolda, Stanisławę, Jana Łebek. Bronisławę, Antoniego Dziubów. Wielisławę Pluskota. Alfredę, Romana Grabowskich.

9:45 (Wiktorów) 1/+ Macieja w 15 rś., Rafałka, Józefa Binieckich i zm. z tej rodziny.

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Błażeja w 18 rocznicę urodzin.

- O Boże błogosławieństwo dla Leny w 3 rocznicę urodzin.

15:30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI

16:00 1/+ Zbigniewa Napierajczyka. Janinę, Romana, Józefa Napierajczyków. Edmunda Klapki i zm. dziadków Klapków, Cicheckich i Strycharków.