Intencje Mszy św. od 26.02 – 03.03.2024

PONIEDZIAŁEK 26 lutego

17:00 1/ - O Boże błogosławieństwo dla Ks. Proboszcz z racji imienin – od Wspólnoty Żywego Różańca.

2/+ Henryka, Roberta, Jana, Helenę Rempalskich. Jana, Franciszkę Poślad. Wiktorię, Kazimierza Kolanek.

3/+ Eugenie Stępień – od teściów Kłobutów.

WTOREK 27 lutego

17:00 1/+ Tadeusza Danisza w rś., Antoninę, Franciszka Daniszów.

2/+ Stanisławę Walczak – od rodz. Michników i Koniecznych.

3/+ Genowefę Skrzypecką – od bratowej Teresy Skrzypeckiej.

ŚRODA 28 lutego

17:00 1/+ Urszulę Golańską – od rodz. Napierajczyków.

2/+ Wandę Gajzler – od siostry Marii i siostrzenicy Kamili z rodzinami.

3/+ Krzysztofa Jagieła – od sąsiada Piotra Pawełczyka.

CZWARTEK 29 lutego

17:00 1/+ Stanisławę, Józefa Stefaniak w rocznicę śmierci.

2/+ Czesława Ignasiak – od córki Katarzyny.

3/+ Teresę Sułkowską – od wnuczki Beaty z rodziną.

PIĄTEK  1 marca

16:30 – DROGA KRZYŻOWA (SPOWIEDŹ)

17:00 1/- Wynagradzająca Najświętszemu sercu Pana Jezusa

2/+ Monikę, Stanisława, Zbigniewa Wykrotów. Monikę, Ignacego, Grzegorza Idasiaków. Zm. babcie i dziadków.

17:30 (Wiktorów) DROGA KRZYŻOWA (SPOWIEDŹ)

18:00 (Wiktorów) 1/+ Józefa, Genowefę, Marcina, Antoninę, Eugeniusza, Ryszarda, Jarosława Kuźników. Krystynę Jadasz.

SOBOTA 2 marca

17:00 – NABOŻEŃSTWO I SOBOTY

18:00 1/+ Eugeniusza Wykrotę w rś., Leokadię, Stefana, Zofię Wykrotów. Ks. Henryka Wykrotę. Bernardę Owczarek.

2/+ Jerzego w rś., Krystynę, Jacka Szkop. Zm. z rodz. Szkop i Ciebielskich.

3/+ Mariannę Cyga – od rodziny Wójciaków z Brzozy.
 

NIEDZIELA 3 marca III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8:30 1/+ Annę, Jana w 33 rś., Chrobot. Józefę, Józefa, Józefa Skrzypeckich. Zbigniewa Rakowskiego.

2/+ Bronisława Płuska – od córki Teresy.

9:45 (Wiktorów) 1/+ Aleksandrę, Jana, Zbigniewa Olejników. Stanisława Skureckiego i zm. z tych rodzin.

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny i szczęśliwe macierzyństwo.

15:30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI

16:00 1/+ Tadeusza Rozmarynowskiego w 8 rś., Marię, Władysława Rozmarynowskich. Bronisławę, Stanisława, Marię Lucjana Kamińskich.