Intencje Mszy św. od 29.08 – 04.09. 2022

Poniedziałek 29 sierpnia – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

18:00 1/+ Czesławę Jarząb – od bratowej Heleny.

2/+ Grzegorza Frytę – od Moniki i Przemysława Kuba z córką.

3/+ Mariannę Świątek – od wnuczki Kamili z rodziną.

Wtorek 30 sierpnia

18:00 1+ Tadeusza Bieleckiego – od Wójta Gminy Biała, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Pracowników Gminy Biała.

2/+ Teresę Gielnik – od Wójta i Pracowników Gminy Biała, GOKiS oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, od Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z Gminy Biała. 

3/+ Grzegorza Łuczaka – od Wójta Gminy Biała, Gminnych Jednostek Organizacyjnych, obecnych i byłych Pracowników Gminy Biała.

Środa 31 sierpnia

18:00 1/+ Jadwigę Dąbrowską – od Marii Chrzan.

2/+ Stanisławę, Jana, Witolda Łebek. Zofię, Władysława, Henryka Pawełczyk. Lucynę, Janusza Jaskóła, Teresę Teodorczyk i zm. dziadków.

3/+ Floriana Koźlakaod Wójta Gminy Biała, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Pracowników Gminy Biała.

Czwartek 1 września – I czwartek miesiąca

08:00 – Msz św. na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego  2022/2023

18:00 1/+ Władysława Pawełczyka w 33 rś.

2/+ Krystynę Szczepaniak – od Zakładu Pogrzebowego Stol-Trum.

3/+ Helenę Pilarska – od wnuka Przemka z rodziną.

Piątek 2 września – I piątek miesiąca

17:30 – Spowiedź.

18:00 1/ - Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

2/ + Jana Michałczyka, Jana, Stefanię Stefaniaków.

19:00 (Wiktorów) 1/+ Romana Pluskotę – od kolegi Darka Dyminikowskiego z rodziną.

Sobota 3 września – I sobota miesiąca

17:00 – Nabożeństwo I soboty

18:00 1/+ Teresę w 2 rś., Czesława Gielniak

2/+ Irenę Gałęcką, Mieczysława, Tadeusza Szymanek. Andrzeja Podstawka i zm. z tych rodzin.

3/+ Czesława Żuraw w 6 rś. – od córek. 

NIEDZIELA 4 września XXIII Niedziela Zwykła

8:30 1/ - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla  Marii.

2/+ Jana w rś., Józefę, Alfredę, Eugeniusza, Lechosława Cygów. Franciszkę, Jana, Stanisława Wójciak.

9:45 (Wiktorów)1/+Józefa w 4 rś., Zofię, Józefa, Bronisławę, Józefa Kupskich i zm. z tych rodz.

11:00 –  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Idziego w 80 rocznicę urodzin.

15:30 – Nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic.

16:00 1/+ Stefanię, Władysława, Jana Pluskotów. Urszulę, Marka Skupień.