Intencje Mszy św. od 11.03 - 17.03.2019 r.

Poniedziałek 11 marca

1700      1/+ Grażynę, Stanisława Skrzypeckich. 
2/+Janinę w rś., Antoniego, Ignacego Smułków; Antoniego, Stanisławę, Teodezję, Józefa Ciurów; Marię, Henryka Ziembickich.
3/+ Jana Wojtasa - od sąsiadów Jamrozików.

Wtorek 12 marca

 1700   1/+ Józefa, w rś., Mariannę, Józefa Stępień.
2/+ Jana Wojtasa - od sąsiadów Nowaków.
3/+ Henryka Rempalskiego - od bratowej Jadwigi z rodziną.

 Środa 13 marca

1700 1/+ Stanisława Skrzypeckiego - od siostry Teresy z rodziną.
2/+ Annę Wolniak w rś., zmarłych z rodziny Wolniaków i Woźniaków.
3/+ Eugeniusza Fornalczyka - od rodziny Szeferowiczów.

Czwartek 14 marca

 1700    1/+ Józefa w 41 rś., Helenę, Morawiaków; zmarłych z rodziny Bednarków i Morawiaków.
2/+ Józefa, Józefę, Jadwigę, Adolfa Skrzypeckich; Edwarda korzeniokowskiego; ks. Henryka Wykrotę; Alfredę Musialik; Monikę, Tadeusza Gwiazdów.
3/+ Józefa Owczarka - od wnucząt.

 Piątek 15 marzec (III Piątek miesiąca)

1630    Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
1700      1/+ Stanisławę, Rocha Skrzypeckich.
2/+ Helenę, Leszka, Czesława Ciebielskich; Genowefę, Stanisława Czech; Krystynę, Jerzego, Jacka Szkop; Łukasza Paluszka, zmarłych z rodziny Cicheckich, Korzeniowskich, Czechów i Wojtasów.
3/+ Zofię Szuster, Władysław Fryta, Jan Skoczylas, Teresa Łebek, Henrykę Olej, Mariannę Dziuba, Józefa Kupskiego, Łukasza Paluszka, Teresę Teodorczyk, Henryka Morkę - od uczestników pogrzebu.
1730 - Nabożeństwo

Sobota 16 marca

1700  1+ Mariannę, Józefa Szkop; zmarłych z rodziny Szkop, Cieślak i Wątroba; Stanisława Dudek; Grzegorza Sip.
2/ + W 3 rś., Zofii Gruszczyńskiej - od syna z żoną.

Niedziela 17 marca

830 1/+ Zbigniewa Napierajczyka, Janinę, Romana,Edmunda Klapki; zmarłych dziadków  Klapków, Napierajczyków, i Cicheckich.
945 (Wiktorów) 1/+ Wiesławę, Józefa Kupskich.
1100 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Szymona z racji 18 rocznicy urodzin.
1530  Nabożeństwo Gorzkich Żali
1600 1/ + Mariana Stefaniaka, Danielę Sułkowską; Pelagię, Józefa, Stefanię, Rzeźnickich; Stefanię, Stanisława Stefaniaków.