Intencje Mszy św. od 17– 23.04.2023

PONIEDZIAŁEK 17 kwietnia

17:30 1/+ Eugeniusza Wykrotę – od żony Teresy.

2/+ Irenę Świgoń – z racji ur., zmarłych z rodz. Świgoń i Dubasów.  

18:00 1/+ Jadwigę w rś., Jana, Krystynę, Katarzynę, Pawła, Helenę, Józefa Frytę. Zm. z rodz. Mościńskich, Alfredę Smułka.

2/+ Alfredę Smułka – od sąsiadów Cygów.

WTOREK 18 kwietnia

17:30 1/+ Antoniego Stefaniaka – od Pracowników Formy Gola-Grup.

2/+ Janusza Rusiłowskiego – od Bożeny i Romana Wiśniewskich.

18:00 1/+ Zygmunta Smułkę – od żony Jadwigi

2/+ Weronikę Juszczak – od koleżanki Lucyny Bednarek.

ŚRODA 19 kwietnia

17:30 1/+ Teresę Sułkowską – od córki Mirosławy.

2/+ Janinę Kacała – od wnuka Dawida z Weroniką.

18:00 1/+ Mariana w rś., Stanisława, Rocha Skrzypeckich.

2/+ Lucjana Szczukieckiego – od chrześniaka Marka z rodziną.

CZWARTEK 20 kwietnia

17:30 1/+ Helenę Browarną – od rodziny Wątrobów.

2/+ Mieczysława Pichlińskiego – od Rafała Włodarczyka z rodziną.

18:00 1/+ Stanisława, Bronisławę, Waldemara, Marię Pagacz.

2/+ Teresę Kasprzak – od męża Zbysława

PIĄTEK 21 kwietnia – III piątek miesiąca

18:00 1/ - Do Miłosierdzia Bożego: Bogusława Bajor, Krzysztofa Morkę, Józefę Walaszczyk, Zbigniewa Kuś, Janinę Oleśków, Teresę Wójciak, Marcina Frytę,, Magdalenę Kubacką, Eugeniusza Rosiaka, Antoniego Beldę, Mariolę Purgat, Stanisława Szkop, Janinę Rozmarynowską, Wandę Kotala, Wielisławę Pluskota, Jakuba Szewczyka, Urszulę Skupień, Jacka Szkop, Domicjana Sykułę, Andrzeja Napierajczyka – od Uczestników Pogrzebu

2/+ Mariusza w rś., Stanisława , Zofię, Kazimierza, Janinę, Jerzego, Władysława Skrzypeckich. Stefana Jastrząb.

SOBOTA 22 kwietnia

16:00 – Chrzest św.

18:00 1/+ Czesława, Aleksandrę Żuraw i zm. dziadków.

2/+ Edmunda Majdzińskiego – od kuzynek, Maryli, Teresy i Reni.

NIEDZIELA 23 kwietnia III Niedziela Wielkanocna

8:30 1/+ Helenę, Leona Zapłotnych. Lucynę, Antoniego Wątroba. Halinę, Ryszarda Halusiak.

2/+ Franciszka Szczukieckiego, Jana Jadwigę Majtyków. Zm. z rodz. Rozdków i Bieniów.

9:45 (Wiktorów) 1/+ Tadeusza Wójcika – od rodz. Rosińskich.

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Bruna w 3 rocznicę urodzin.

16:00 1/+ Eugenię w 1 rś., Stanisława, Jerzego Stępień.