Intencje Mszy św. od 14.11 – 20.11. 2022

Poniedziałek 14 listopada

17:00 1/ + Henryka Wysotę – od chrześniaka Sławomira z rodziną.

2/+ Janinę, Józefa, Edwarda Wójcików. Zm. dziadków Chrobotów, Wójcików, Szymanków i Niesłonych

3/+ Janinę Kotala – od rodziny Panków.

Wtorek 15 listopada

17:00 1/+ Bogusza w rś., Monikę, Piotra Cichosz. Józefa Spychałę.  

2/+ Czesława w rś., Kazimierę Gruszczyńskich. Mariannę, Józefa Pichlak i zm. z tych rodz.

3+  Marka Szkopa – od Iwony i Lilii z rodziną.

Środa 16 listopada

17:00 1/+ Ks. Edmunda Malatyńskiego. Henrykę Małecką, Franciszka Wątrobę.

2/+ Ryszarda w rś., Kazimierę, Adama Koniarczyków. Teresę Szkudlarek. Zm. z rodz. Koniarczyków, Beldów i Wysotów.  

3/+ Jakuba Szewczyka – od koleżanek i kolegów z klasy II BMG wraz z wychowawczynią z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.

Czwartek 17 listopada

17:00 1/ + Kazimirę Wykrota w 23 rś., Stefana Wykrotę. Józefa, Antoninę, Stanisława Lesiewicz. Zdzisławę Matusiak. Tadeusza Baranowskiego.

2/+ Aleksego Zaręba – od rodz. Szeferowicz i Szczukieckich.

3/+ Henryka Wysotę – od syna Macieja z rodziną.

Piątek 18 listopada

17:00 1/+ Do Miłosierdzia Bożego: Antoniego Wątrobę, Krystynę Szczepaniak, Czesława Cygę, Helenę Browarną, Mieczysława Pichlińskiego, Annę Rybczyńską, Annę Pluskota, Andrzeja Bryłę, Eugenię Stępień, Józefa Chałupkę, Alfredę Wątroba, Danutę Pawełczyk, Tadeusza Bieleckiego, Henryka Wysotę, Genowefę Skrzypecką, Krzysztofa Jagiełę, Lucjana Szkop, Marka Szkop, Bolesława Bednika, Edmunda Majdzińskiego – od Uczestników Pogrzebu.

2/+ Bogusławę Śmiałek, Teresę Tarapata.

3/+ Jana Rudiaka w rś., Zm. z rodz. Rudiaków, Beldów, Zielińskich i Kowalczyków.

Sobota 19 listopada

16:00 (Wiktorów) 1/ - O Boże błogosławieństwo dla Elizy i Mariusza w 25 rocznicę ślubu.

17:00 1/ + Ewę Michałczyk w 2 rś., Janinę, Weronikę, Edwarda Kacałów. Władysławę, Stefana Michałczyków. Mariana Głowacz.

2/+ Krystynę Korzeniowską, Teresę Wójciak – od rodz. Cygów i Spychałów.

3/+ Teresę Wójciak od córki Bogusi z mężem. (30 dzień od pogrzebu).

NIEDZIELA 20 listopada XXXIV Niedziela Zwykła/ UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA.

8:30 1/+ Antoniego, Cecylię, Józefa Wróbel.

2/+ Wacławę Bednarek  w 2 rś., Krzysztofa Bednarka.

9:45 (Wiktorów)1/ - O Boże błogosławieństwo dla Tymka w 1 rocznicę urodzin.

11:00 –  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla:

- Oskara w 18 rocznicę urodzin.

- Izy i Jarosława w 18 rocznicę ślubu oraz dla Dawida w 15 rocznicę urodzin.

- Marianny w 85 rocznicę urodzin.

16:00 1/+ Stanisława, Józefę, Walerię, Wincentego, Józefa, Barbarę Wojtasów. Kazimierza, Mariannę, Józefę Niewczasów.