Intencje Mszy św. od 06.12 – 12.12.2021

OKRES ADWENTU

Poniedziałek 6 grudnia

17:00 1/+ Mariana Papciaka w rś., Mariannę, Stanisława Jarząbków. Macieja Napierajczyka. Tadeusza Danisza, Teresę, Józefa, Włodzimierza, Zbigniewa Świerkowskich. Andrzeja Napierajczyka.

2/+ Antoniego w rś., Mariannę, Ryszarda Bartodziejów i zm. z rodz. Szkopów.

Wtorek 7 grudnia

17:00 1/ + Antoniego Golańskiego w 16 rś., Mieczysławę, Ryszarda, Dariusza Golańskich

2/+ Władysława Bąk – od znajomych siostry Anny Pluskota.

Środa 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

9:00 1/+ Ryszarda Pichlaka – od teściowej Zofii Kanoniak.

17:00 1/+ Henrykę Małecką. Franciszka Wątroby.

2/+ Krystynę, Jerzego, Jacka Szkop. Helenę, Czesława, Leszka Ciebielskich. Władysławę, Józefa Szkop.

Czwartek 9 grudnia

17:00 1/+ Tadeusza w rś., Barbarę, Antoninę, Jana Bednarków. Mariannę, Ignacego, Helenę, Franciszka Pichlińskich. Mariannę, Mariana Kaczanów.

2/+ Lechosław Cygę – od Moniki z Michałem.

Piątek 10 grudnia

17:00 1/+ Eugeniusza Wróbel – od siostry Zeni z rodziną.

2/+ Józefa Pichlińskiego – od Kazimiery Bartodziej.

Sobota 11 grudnia

15:00 - Chrzest

17:30 1/+ Ryszarda Gruchota. Zm. z rodz. Gruchotów i Surmów.

2/+ Czesława, Teresę Gielniak

NIEDZIELA 12 grudnia III Niedziela Adwentu – Rekolekcje Adwentowe

8:30 1/ + Bogusławę, Adama Śmiałek.

2/+ Helenę Koźlak w 3 rś., Henryka Koźlaka.

9:45 (Wiktorów) 1 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wiktorii w 18 rocznicę urodzin.

2/+ Mariannę, Józefa Mielczarków. Mariannę, Piotra, Zygmunta Cynek.

11:00 – Za Parafian.

16:00 1/+  Bronisławę, Wiesława, Stanisława Pichlak. Ks. Edmunda Malatyńskiego. Władysławę, Józefa, Henryka, Jerzego, Krystynę Szkop. Mariannę, Józefa Gielniak.