Intencje Mszy św. od 18.10 – 24.10.2021

 

Poniedziałek 25 października

17:00 1/+ Józefa Promnego – od rodziny Grażyny i Zygmunta Mielczarek

2/+ Teresę Tarapata – od Zakładu Pogrzebowego Stol-Trum.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Alojzego Piec – od przyjaciół córki z Szombierek (greg. 25)

2/+ Tadeusza Osickiego w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek 26 października

17:00 1/ + Henryka Gielniaka – od siostry Ireny

2/ + Zofię Borczyk – od bratowej Marianny i rodziny Olków. 

17:30 – Nabożeństwo różańcowe
18:00 1/ +
Alojzego Pic –  od przyjaciół z Szombierek (greg. 26)

2/+ Roberta, Henryka, Jana, Helenę Rempalskich. Jana, Franciszkę Poślad. Wiktorię, Kazimierza Kolanek.

Środa 27 października

17:00 1/+ Bogdana Pichlińskiego – od Zakładu Pogrzebowego Stol-Trum.

2/+ Antoniego Wątrobę – od rodziny Woźniaków.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Mariannę Walczak – od dzieci.

2/+ Alojzego Piec – od Uczestników Pogrzebu (greg. 27)

Czwartek 28 października Święto Szymona i Judy Tadeusza

17:00 1/+ Mariannę Wąż – od kuzynki Anny z rodziną.

2/+  Pawła Majchrowskiego – od siostry Marii z mężem.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Alojzego Piec – od Uczestników Pogrzebu (greg. 28)

2/+ Annę Bąk, Stefana, Władysławę, Alinę, Ewę Michałczyków. Zm. z rodz. Kacałów i Kowalików.

Piątek 29 października

17:00 1/+ Krzysztofa Morkę – od teściów Juszczaków.

2/+ Mariana Gładysza – od Iwony z rodziną.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Urszulę Dziuba w 9 rś., Antoniego Dziuba w 16 rś., zm. z rodz. Dziubów, Sykułów, Domagałów. Mirosława Bałdygę.

2/+ Alojzego piec – od Uczestników Pogrzebu (greg.29)

Sobota 30 października

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Alojzego Piec –  od Uczestników Pogrzebu (greg. 30)

2/+  Jana w rś., Franciszkę Fryta. Zm. z rodz. Frytów. Mariannę, Stanisława Rumińskich. Antoniego Rychlika. Krzysztofa Szkop. Stanisława Dudek. Alfredę Wątroba.

3/+ Czesława, Tomasza, Franciszkę Rosińskich. Antoninę, Tadeusza Dera i zm. z tych rodzin.

NIEDZIELA 31 października XXXI Niedziela Zwykła

8:30 1/ + Irenę w 1 rocznicę śmierci, Franciszka Dwornik.

2/+ Józefa, Stanisławę Morów. Franciszka, Weronikę Drabów. Stanisławę Bednik.

9:45 (Wiktorów) 1/+  Łucję, Stanisława Rybczyńskich. Zm. z rodz. Kołodziejczyków i Owczarków.

11:00 –  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Moniki w 30 rocznicę urodzin.

15:30 – Nabożeństwo Różańcowe.

16:00 1/+ Józefa, Weronikę Paprota. Alinę, Lucjana Kotalę. Zm. z rodz. Małeckich i Chrzanów.