Intencje Mszy św. od 04.10 – 10.10.2021

Poniedziałek 4 października

17:00 1/+ Urszulę Skupień – od Zakładu Pogrzebowego Stol-Trum

2/+ Marka Kątnego – od rodziny Lutych z Kolonii Dobrosław

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Alojzego Piec – od chrześniaka Marcina z rodziną i Moniki z rodziną.(greg. 4)

2/+ Anetę Pawlik

Wtorek 5 października

17:001/ + Ignacego, Grzegorza Sip

2/ + Alfredę Wątroba w 1 rocznice śmierci.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ +
Alojzego Pic – od teściowej Stanisławy (greg. 5)

2/+ Krzysztofa, Kazimierza, Helenę Morków. Henryka, Justynę, Mateusza Skrzypeckich. Andrzeja Kamolę. Antoniego, Władysławę Frytów.

Środa 6 października

17:00 1/+ Bronisławę, Jana Chrobotów. Stefana, Stefanię Napierajczyk.

2/+ Krzysztofa Szkop – od Zakładu Pogrzebowego Stol-Trum.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Alojzego Piec – od rodziny Stefaniak z Piasków. (greg. 6)

2/+ Franciszka, Weronikę Drabów. Henrykę Małecką. Franciszka Wątrobę.

Czwartek 7 października NMP Różańcowej

17:00 1/+ Jakuba Szewczyka – od rodziny Pichlak i Zychla.

2/+ Krzysztofa Morkę - od Zakładu Pogrzebowego Stol-Trum.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Alojzego Piec – od rodziny Kudrów z Kraszkowic. (greg. 7)

2/+ Natalię, Franciszka w rś., Józefa Golańskich. Zm. z rodz. Teresiaków, Sułkowskich i Kusiów. Ks. Edmunda Malatyńskiego.

Piątek 8 października

17:00 1/+ Romana Pluskotę – od rodziny Dziubów.

2/+ Roberta Niesłonego – od rodziny z Wielunia.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Alojzego Piec – od Magdy i Łukasza z dziećmi (greg. 8)

2/+ Genowefę, Stanisława Czech. Helenę, Czesława, Leszka Ciebielskich. Annę, Lecha Bauman. Krystynę, Jerzego, Jacka Szkop. Zm. z rodz. Cicheckich, Korzeniowskich, Czechów i Wojtasów.

Sobota 9 października

17:30 – Nabożeństwo różańcowe

18:00 1/ + Jacka Szkopa.

2/+  Alojzego Piec – od rodziny Skwarków. (greg. 9)

3/+  Ryszarda Gruchota i zm. z rodz. Surmów i Gruchotów.

NIEDZIELA 10 października XXVIII Niedziela Zwykła

8:30 1/ + Izabelę Koniarczyk. Antoniego, Petronelę Stanek.

2/+ Alojzego Piec – od rodziny Rzeźnickich. (greg. 10)

9:45 (Wiktorów) 1/+  Tadeusza, Janinę, Bronisławę, Wincentego Ciborskich.

11:00 –  Za Parafian.

15:30 – Nabożeństwo Różańcowe.

16:00 1/ + Helenę w rś. Jana Monków i zm. dziadków. Jadwigę Joszko.