OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
12.02.2023 r.

  1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

  2. We wtorek, 14 lutego, będziemy obchodzili święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. W ich święto modlimy się za narody słowiańskie prosząc o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego. Warto w tym dniu podziękować Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

  3. W przyszłą niedzielę, 19 lutego, rozpocznie się 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nieszczęściem oraz ich rodziny, które z powodu pijaństwa swoich bliskich autentycznie cierpią.

  4. W piątek zapraszamy na Mszę św. o godz. 17:00 do Miłosierdzia Bożego i nabożeństwo, w którym wypraszać będziemy dar życia wiecznego dla naszych zmarłych.

  5. W sobotę na godz. 10:00 zapraszamy na spotkanie formacyjne kandydatów do sakramentu Bierzmowania z klas 8.

  6. Dziękujemy za posprzątanie naszych Kościołów w Białej i w Wiktorowie. W sobotę na godz. 9:00 zapraszamy do sprzątania naszego Kościoła rodziny: Sykuła, Harendarz-Kotala, Niesłony, Lipa-Pietrzak i Sroka – Niemczyńscy.