OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA ZWYKŁA
05.02.2023 r.

  1. Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Dziś I niedziela miesiąca Adoracja na zakończenie każdej Mszy św. O godz. 15:30 nabożeństwo różańcowe.

  2. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Święto Matki Bożej
    z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 17:00. Serdecznie prosimy w miarę możliwości o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.

  3. W sobotę na godzinę 10:00 zapraszamy na spotkanie formacyjne kandydatów do Bierzmowania z klasy 7.

  4. Dziękujemy za posprzątanie naszych Kościołów w Białej i w Wiktorowie. W sobotę na godz. 9:00 zapraszamy do sprzątania naszego Kościoła rodziny: Rybczyńscy, Skrzypeccy, Szwed, Wątroba i Napierajczyk.