Intencje Mszy św. od 24– 30.04.2023

PONIEDZIAŁEK 24 kwietnia – Uroczystość św. Wojciecha

17:30 1/+ Annę Rybczyńską – od rodziny Krysiów.

2/+ Annę Pluskota – od szwagierki Danuty z rodziną.

18:00 1/+ Kazimierę Panek – od rodziny Szeferowiczów.

2/+ Janinę Kotala – od sąsiadów Senenków.

WTOREK 25 kwietnia

17:30 1/+ Eugenię w 1 rś., Stanisława, Jerzego Stępień. Danielę, Wiesława Stanek.

18:00 1/+ Emilię Zygmunt w 7 rś., Józefa Zygmunt.

ŚRODA 26 kwietnia

17:30 1/+ Helenę Jagieła – od syna Jarosława z żoną Wiesławą.

2/+  Sławomirę Michałczyk – od syna Tomasza z rodziną.

18:00 1/+ Annę, Józefa, Stanisławę, Józefa Rzepeckich. Weronikę, Józefa, Krzysztofa Strzelczyk.

2/+ Henryka Wysotę – od rodziny Piskułów z Ostrówka.

CZWARTEK 27 kwietnia

17:30 1/+ Mariana Sułkowskiego – od syna Daniela z rodziną.

2/+ Mariannę Nowak – od syna Roberta z rodziną.

18:00 1/+ Andrzeja Bryłę – od sąsiadów Kumorów i Perków.

2/+ Genowefę Skrzypecką – od Maćka i Asi z rodzinami.

PIĄTEK 28 kwietnia

17:30 1/+ Krzysztofa Jagieła – od Magdaleny Skupińskiej.

2/+ Wielisławę Pluskota – od Dariusza z rodziną.

18:00 1/ + Stanisława Waśko w rś., i zm. z rodz. Waśko.

2/+ Władysława Bakotę w 4 rocznicę śmierci.

SOBOTA 29 kwietnia

15:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Antoniego w 50 rocznicę ślubu.

18:00 1/+ Mariannę Cyga – od rodziny Rzepeckich.

2/+ Mariannę, Józefa Cyga. Władysławę, Tadeusza Dubasów. Stanisławę, Józefa Cygów. Zofię, Stanisława Łyczkowskich.

NIEDZIELA 30 kwietnia IV Niedziela Wielkanocna

8:30 1/+ Jerzego Jachim – od żony z dziećmi i wnukami.

2/+ Lucjana Szkop – od wujka Eugeniusza z rodziną.

9:45 (Wiktorów) 1/+ Jana, Aleksandrę, Zbigniewa Olejników. Stanisława Skóreckiego i zm. z tych rodzin.

11:00 – Za Parafian.

16:00 1/+ Teresę, Bronisława Wójciaków. Jana, Stefanię Gwiazda. Tomasza Wójciaka.