Intencje Mszy św. od 13.03 – 19.03. 2023

Poniedziałek 13 marca

17:00 1/+ Józefa w rś., Mariannę, Józefa Stępień. Zenona Kuźmickiego.

2/+ Eugeniusza Rosiaka – od córki Aleksandry z rodziną.

Wtorek 14 marca

17:00 1/+ Kazimierza Staszewskiego – od sąsiadów syna Zbyszka i synowej Ireny.

2/+ Jarosława Bartosiewicza – od rodziny Szeferowicz i Szczukieckich.

Środa 15 marca

17:00 1/+ Zofię Gruszczyńską w 6 rś., Jana, Stanisławę Gruszczyńskich – od Zbyszka z rodz.  

2/+ Antoniego Belda – od rodziny Koniarczyków.

Czwartek 16 marca

17:00 1/  - O Boże błogosławieństwo dla Igi w 7 rocznicę urodzin.

2/+ Grzegorza w 14 rś., Ignacego Sip. Alfredę Wątroba, Krzysztofa Szkop i zm. z tych rodzin. 

Piątek 17 marca

15:30 (Wiktorów) – DROGA KRZYŻOWA

16:30 – DROGA KRZYŻOWA

17:00 1/ + Do Miłosierdzia Bożego: Krzysztofa Jagieła, Marka Szkop, Bolesława Bednik, Bogusława Bajor, Helenę Belda, Helenę Niciejewską, Zofię Mandat, Jerzego Pagacz, Józefa Kubskiego, Eugeniusza Wykrotę, Kazimierę Kliś, Cecylię Cirkos, Łucję Bednarek, Jerzego Jachim, Helenę Jagieła, Sławomirę Michałczyk, Mariana Sułkowskiego, Mariannę Nowak, Dariusza Mysiorka, Katarzynę Sykuła, Mariannę Cyga – od Uczestników Pogrzebu.  

2/+ Zofię, Leokadię, Stefana, Włodzimierza Wykrotów. Bernardę Owczarek. Helenę Graczyk. Bogusławę Śmiałek. Teresę Tarapata i zm. z rodz. Wykrotów, Czaińskich, Skrzypeckich. Eugeniusza Wykrotę.

Sobota 18 marca

17:00 1/ + Mariana w rś., Dariusza Stefaniaka. Justynę, Lecha Stefaniaków. Alojzego Piec. Danielę, Mariana Sułkowskich i zm. z tych rodzin.

2/+ Mariana, Mariusza, Mariannę, Ludwika Cegiełków. Annę, Antoniego Dudków. Teodozję Więzowską.

NIEDZIELA 19 marca IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8:30 1/+ Zbigniewa Napierajczyka, Romana, Janinę, Józefa Napierajczyków. Edmunda Klapki. Zm. dziadków Cicheckich, Strycharków i Klapków.

2/+ Kazimierza w 8 rś., Annę w 1 rś., Pluskota.

9:45 (Wiktorów)1/+ Józefa, Genowefę, Marcina, Antoninę, Eugeniusza, Ryszarda, Jarosława, Grzegorza Kuźników. Krystynę Jadasz i zm. z tych rodzin.

11:00 1/ - O Boże błogosławieństwo dla Janiny w 80 rocznicę urodzin i Józefa w dniu imienin.

- Chrzest Św.

15:30 – GORZKIE ŻALE

16:00 1/+ Władysława Chudeckiego w 8 rocznicę śmierci – od żony i syna z rodziną.