Intencje Mszy św. od 04.07 – 10.07. 2022

Poniedziałek 4 lipca

17:30 1/+ Mieczysława Pichlińskiego – od rodziny Niesłonych.

18:00 1/+ Anielę, Stefana Szkop. Lilę Jaros. Halinę Kaczmarek.

2/+ Czesława w 1 rś., Teresę Gielniak.

Wtorek 5 lipca

17:30 1/+ Janinę Kotala – od Krzysztofa z rodziną.

18:00 1/+  Marię w 18 rś., Monikę, Franciszka Walczaków.

2/+ Jana Michałczyka. Jana, Stefanię Stefaniaków.

Środa 6 lipca

17:30 1/+ Antoniego Stefaniaka – od wnucząt Ewy i Adriana.

18:00 1/+ Alfredę Cyga w rś., Zm. z rodz. Cygów, Wójciaków i Pichlińskich.

2/+ Lucynę, Wincentego, Witolda, Romualda, Lucjana Bednarków i zm. z rodz. Bednarków i Golców.

Czwartek 7 lipca

17:30 1/+ Weronikę Juszczak – od wnuka Karola z żoną.

18:00 1/+ Gertrudę w rś., Tadeusza, Romana Pluskota.

2/+ Helenę Pilarską, Mariannę, Piotra, Krystynę Pilarskich. Mariannę, Władysława Bednik.

Piątek 8 lipca

17:30 1/+ Marzenę Ściebura – od syna Mateusza z Kingą.

18:00 1/+ Henrykę Małecką, Franciszka Wątrobę.

2/+ Antoniego w 15 rś., Stefanię, Zdzisława Grabowskich. Leszka Kopackiego. Agnieszkę, Józefa, Janinę, Franciszka Grabowskich.

Sobota 9 lipca

13:00 - Chrzest

18:00 1/+ Henryka w rś., Grzegorza Szkop. Zm. z rodz. Szkopów i Bartodziejów.

2/+ Grzegorza Frytę – od chrześnicy Moniki z mężem.

3/+  Wiesława Królewicza – od Anieli Gabas.

NIEDZIELA 10 lipca XV Niedziela Zwykła

8:30 1+Marcina, Franciszkę, Ryszarda, Lucynę, Tomasza Spychała. Danutę, Ignacego Majchrowskich.

2/+ Floriana Koźlak – od córki Wandy z mężem.

9:45 (Wiktorów) 1/+ Krzysztofa Bednarka – od kuzynki Aldony z rodziną.

11:00 – Za Parafian

- Chrzest święty.

16:00 1/+ Józefa, Pelagię Rzeźnickich. Stefana, Barbarę Fraszek. Stanisława Dwornickiego. Jana, Irenę Kwaśnych.