Intencje Mszy św. od 22.02 – 28.02.2021

Poniedziałek 22 lutego

17:00 1/ + Anielę Pichlak – od syna Mariana z rodziną.

2/+ Teresę Tarapata

Wtorek 23 lutego

17:00 1/ + Władysława Stępnia w 20 rocznicę śmierci

2/ + Henryka Gielniaka – od żony Stanisławy

3/+ Zofię Borczyk – od syna Dariusza

Środa 24 lutego

17:00 1/+ Łucję Figlus w 8 rś., Józefę, Kazimierza, Józefa Figlusów. Władysława Dziubę

2/+ Pawła Majchrowskiego – od żony Jolanty

3/+ Mariana Gładysza – od żony Wandy.

Czwartek 25 lutego

17:00 1/ +  Józefa, Józefę, Zygmunta Wątrobów.

2/+ Józefa w rś., Józefę, Zygmunta Wątrobów. Bernarda Szczepaniaka. Jacka Szkopa

3/+ Ryszarda Pichlaka – od żony Krystyny.

Piątek 26 lutego

16:30 – Droga Krzyżowa

17:00 1/ -  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ks. Proboszcza z racji imienin – od Żywego Różańca.

2/+ Justynę w rś., Henryka, Mateusza Skrzypeckich Krzysztofa Morkę.

3/+ Ewę Michałczyk – od córki Asi z mężem Krzysztofem i z Piotrusiem.

Sobota 27 lutego

17:00 1+ Tadeusza Danisza w rocznicę śmierci.

2/+ Annę Bąk, Stefana, Władysławę, Alinę, Ewę Michałczyków. Zmarłych z rodz. Kacałów i Kowalików.

3/+ Teresę Ścigala – od Tomasza i Katarzyny Skupień.

NIEDZIELA 28 lutego II Niedziela Wielkiego Postu

8:30 1/+ Henryka, Roberta, Jana, Helenę Rempalskich. Jana, Franciszkę Poślad. Wiktorię, Kazimierza Kolanek.

2/+  Krzysztofa Morkę – od Izabeli i Andrzeja Zawadzkich.

9:45 (Wiktorów) 1 + Mariannę, Józefa, Franciszkę, Antoniego Rybczyńskich.

11:00 1/ - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pana Romana z racji imienin.

15:30 – Gorzkie Żale

16:00 1/+ Jana w rś., Helenę Mońków. Zmarłych dziadków. Jadwigę Joszko.