Intencje Mszy św. od 15.02 – 21.02.2021

Poniedziałek 15 lutego

17:00 1/ + Aleksandra, Czesławę Żuraw i zmarłych dziadków.

2/+ Teresę Tarapata – od męża z synem.

3/+ Jakuba Szewczyka – od wujka Andrzeja z rodziną.

Wtorek 16 lutego

17:00 1/ - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla księdza Bogdana Skupnia z racji urodzin.

2/ + Zdzisława Koniarczyka – od Teresy Klimek z rodziną z Czajkowa.

3/+ Władysławę Klimas – od wnuczka Dariusza.

OKRES WIELKIEGO POSTU

Środa 17 lutego (Środa Popielcowa)

9:00 1/+ Józefa Promnego – od żony Maryli.

17:00 1/+ Marka w 11 rś., Urszulę Skupień.

2/+Honoratę w 16 rś., Jana, Janinę, Władysława, Czesławę, Sokołowskich. Stanisława Wójciaka.

3/+ Alfredę Wątroba – od syna Rafała z rodziną.

Czwartek 18 lutego

17:00 1/ + Stanisława Stefaniaka w 5 rś., Franciszka Stefaniaka. Mariannę, Jana Muchów. Krystynę, Jana Budzińskich. Zm. z rodzin. Płusków i Mielczarków. Krzysztofa Sobolewskiego.

2/+ Irenę Dwornik – od rodziny Bednarków.

3/+ Jana Miś – od syna Wiktora z rodziną.

Piątek 19 lutego (III piątek miesiąca)

16:30 – Droga Krzyżowa

17:00 1/ + Do Miłosierdzia Bożego: Helenę Koźlak, Emilię Bednik, Krzysztofa Niesłonego, Irenę Skrzypecką, Jerzego Wysotę, Jacka Szkopa, Jerzego Pagacza, Józefa Kupskiego, Teresę Teodorczyk, Jana Wojtasa, Domicjana Sykułę – od uczestników Pogrzebu.

2/+ Stanisława w rś., Marka, Mariannę Kątnych. Bolesława, Leokadię Sobczaków.

3/+ Józefa Zygmunt – od córki Danuty z rodziną.

Sobota 20 lutego

17:00 1+ Janinę w 4 rś., Franciszka, Jana Wróblów. Stanisławę, Jana Porażków.

2/+ Wandę, Stanisława Ciborskich. Józefa Ciborskiego. Wiesławę Czesława Przybył.

3/+ Irenę Skrzypecką w rocznicę śmierci.

NIEDZIELA 21 lutego I Niedziela Wielkiego Postu

8:30 1/+ Domicjana Sykułę w 2 rocznicę śmierci.

2/+  Janinę Sobczyk w 15 rocznicę śmierci.

9:45 (Wiktorów) 1 + Annę Rosińską – od Szwagra Stanisława z rodziną.

11:00 – 1/ - Za Parafian

15:30 – Gorzkie Żale

16:00 1/+ Wacławę Bednarek – od wnuczka Tomasza z żoną Malwiną i prawnukami.