Intencje Mszy św. od 23.11 – 29.11.2020

Poniedziałek 23 listopada

17:00 1/ + Eugeniusza Szwed – od kuzynki z rodziną.

2/+ Sławomira Gwóźdź – od chrześnicy Renaty z rodziną.

Wtorek 24 listopada

14:00 – Pogrzeb Ś.P Wacławy Bednarek

17:00 1/+ Stanisława Górnego – od teściów Szmiglów z Wielunia.

2/ + Marka Kątnego – od siostry Anny z rodziną.

Środa 25 listopada

12:30 – Pogrzeb Ś.P Jana Miś

17:00 1/ + Józefę w rś., Wojciecha, Gertrudę, Tadeusza, Krystynę, Zdzisława, Waldemara Pluskotów.

2/+ Zygmunta Pichlińskiego – od rodziny Mielczarków.

Czwartek 26 listopada

17:00 1/+ Bernarda Szczepaniaka w 6 rocznicę śmierci.

2/+ Jerzego w 10 rś., Janinę, Zofię, Kazimierza, Stanisława, Mariusza Skrzypeckich. Kazimierza Szalę. Leszka Piasta

Piątek 27 listopada

17:00 1/ + Władysławę, Józefa, Henryka, Jerzego, Krystynę Szkop. Ks. Edmunda Malatyńskiego. Bronisławę, Stanisława, Wiesława Pichlak. Mariannę Gielniak. Mieczysława Zychlę.

2/+  Stanisława Szewczyka – od sąsiadów z Białej.

Sobota 28 listopada

17:00 1/ +  Andrzeja Dubasa (z racji urodzin i imienin, które obchodziłby za życia)

2/ + Marka Kątnego – od kolegi Edwarda Figlusa z rodziną.

NIEDZIELA 29 listopada I Niedziela Adwentu

8:30 1/ + Stanisława, Józefę, Walerię, Wincentego, Józefa, Barbarę Wojtasów. Kazimierza, Mariannę, Józefę Niewczasów.

2/+ Krzysztofa Szkop – od Andrzeja i Haliny Szczepańskich.

9:45 (Wiktorów) 1 + Wielisławę, Józefa Kubskich.

11:00 – O zdrowie i szybki powrót do zdrowia dla wnuczki.

16:00 1/+ Adama w rś., Kazimierę, Ryszarda Koniarczyków. Teresę Szkudlarek. Zm. z rodzin: Koniarczyków, Beldów i Wysotów.