OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21.03.2021 r.

  1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna
    i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

  2. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15:30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Zachęcam do udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach.

  3. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

  4. W sobotę 26 marca od godz. 9:00 prosimy o pomoc przy pielęgnacji krzewów rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii.

  5. W sobotę na godz. 10:00 zapraszamy na spotkanie formacyjne kandydatów do Bierzmowania z klasy VIII.

  6. Przyszła niedziela, 28 marca, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Przed sumą, procesja z palmami przy Kościele.

  7. Okazja do Spowiedzi Św. w tym tygodniu: we wtorek podczas rekolekcji i codziennie przed Mszą Św. Chorych, którzy chcieliby skorzystać ze spowiedzi i Komunii Świętej przed Świętami prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej, bądź telefonicznie. Odwiedzimy ich w środę, 24 marca od godz. 14.00.

  8. Bóg zapłać za posprzątanie naszych kościołów w Białej i Wiktorowie. W sobotę od godz. 9.00 zapraszamy do sprzątania naszego kościoła rodziny: Szkop, Szczupak, Morawka, Sykuła-Machynia, Wykrota, Konwerski.