PROGRAM ŚWIĘTEGO CZASU REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
W PARAFII ŚW. PIOTRA W OKOWACH W BIAŁEJ
21 – 24 MARCA 2021

 

NIEDZIELA 21.03.2021

8:30 – Msza święta z nauką ogólną – rozpoczęcie rekolekcji

9:45 (Wiktorów) – Msza święta z nauką ogólną

11:00 – Msza święta z nauką dla dzieci i młodzieży

15:30 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym

16:00 – Msza święta

PONIEDZIAŁEK 22.03.2021

09:00 – Msza święta z nauką ogólną

11:00 – Msza święta z nauką ogólną

16:00 – Msza święta z nauką dla dzieci

18:00 – Msza święta z nauką dla młodzieży

WTOREK 23.03.2021 / DZIEŃ SPOWIEDZI

09:00 – Msza święta z nauką ogólną

11:00 – Msza święta z nauką ogólną

16:00 – Msza święta z nauką dla dzieci

18:00 – Msza święta z nauką dla młodzieży

Spowiedź święta:
08:30 – 9:00
10:30 – 11:00
15:30 -16:00
17:30 – 18:00

ŚRODA 24.03.2021

09:00 – Msza święta z nauką ogólną

11:00 – Msza święta z nauką ogólną

16:00 – Msza święta z nauką dla dzieci

18:00 – Msza święta z nauką dla młodzieży – zakończenie rekolekcji