OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA ZWYKŁA
7 LUTEGO 2021

 

 1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

 2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy Świętej, a o godz. 15.30 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic.

 3. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomogli w demontażu dekoracji świątecznych i uporządkowaniu naszej świątyni. Bóg zapłać!

 4. W czwartek 11 lutego we wspomnienie NMP z Lourdes będziemy przeżywać Światowy Dzień Chorego. Wszystkich chorych i cierpiących otoczmy w tym dniu szczególną modlitwą. Z racji pandemii oraz w trosce o ludzi chorych i w podeszłym wieku nie będzie w tym dniu dodatkowej Mszy Świętej połączonej z sakramentem namaszczenia chorych. W intencji Chorych będziemy modlić się o godz. 17:00, a po Mszy świętej krótkie nabożeństwo z błogosławieństwem Lourdskim.

 5. W sobotę, 13 lutego, zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas VI na spotkanie formacyjne na godz. 10:00

 6. W przyszłą niedzielę 14 lutego zapraszamy na Mszę św. o godz. 16.00 dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św. i ich rodziców (będzie poświęcenie świec).

 7. Bóg zapłać za posprzątanie naszych kościołów w Białej i Wiktorowie.
  W sobotę od godz. 9.00 zapraszamy do sprzątania naszego kościoła rodziny: Miarka, Wójciak, Hennig, Pawełczyk, Golańscy i

ODPUSTY W ROKU ŚW. JÓZEFA

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA WYDAŁA  DEKRET

Udzieliła daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego
 na cześć Świętego Józefa:

 1. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

 2. Ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

 3. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

 4. Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

 5. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

 6. Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

            W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.