Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzu

  1. Zachęcamy wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą dawną oktawę Uroczystości. To jest osiem pierwszych dni listopada w których za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych możliwe jest zyskiwanie odpustów w ich intencji. Z zachowaniem zwykłych warunków : stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

  2. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną zgodnie z  zarządzeniem ks. abp. Metropolity Wacława Depo w Uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie Mszy Świętych  na cmentarzu oraz procesji po cmentarzu w samą Uroczystość Wszystkich Świętych. Zapraszamy wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach parafialnych.

  3. W związku z trwającą pandemią Ojciec Święty Franciszek przedłużył w tym roku czas zyskiwania odpustu za zmarłych/ nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych/ na cały miesiąc listopad. Na mocy watykańskiego dekretu osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu restrykcji nałożonych przez władze w ich miejscach pobytu, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwy za zmarłych.