Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 606

ZARZĄDZENIE

w sprawie działalności duszpasterskiej

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., poz. 433), jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnych zasad postępowania, których celem jest nade wszystko bezpieczeństwo naszych wiernych i duchownych. Podtrzymuje się wszystkie szczegółowe polecenia zawarte w zarządzeniach przekazanych księżom w dniu 12 marca 2020 r., rozszerzając je o następujące zarządzenia:

 1. Od dziś zawiesza się wszystkie nabożeństwa celebrowane publicznie (Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Godzinki, nabożeństwa nowennowe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec itd.), zachęcając wiernych, by odprawiali je indywidualnie, w rodzinach lub uczestniczyli w transmisjach drogą telewizyjną, radiową czy internetową;
 2. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w Mszach Świętych lub liturgii Sakramentów świętych albo liturgii pogrzebowej uczestniczyć może maksymalnie 50 osób (wliczając w to celebransa, koncelebransów, posługujących). Na proboszczach, administratorach parafii i rektorach kościołów ciąży obowiązek czuwania nad tym, by ograniczenie to zostało zachowane. Należy się kierować zasadą kolejności przybywania uczestników, zachowując pierwszeństwo dla zamawiających intencję mszalną, rodziny zmarłego czy osoby, za którą jest odprawiana Msza Święta. Uczestnicy liturgii winni zachować pomiędzy sobą stosowny i bezpieczny dystans;
 3. Zasada ograniczenia liczby uczestników odnosi się także do pogrzebów,
  w których powinna uczestniczyć wyłącznie najbliższa rodzina (należy w tym przypadku skorzystać z możliwości modyfikacji liturgii poprzez redukcję stacji, albo sprawowanie wyłącznie obrzędu pogrzebu poza Mszą Świętą),
  a także do Sakramentu Chrztu Świętego;
 4. Wiernych należy zachęcić do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej, szczególnie w kontekście wymienionej w niej kategorii osób, które obawiają się zarażenia;
 5. Zachęcam, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, kapłani dyżurowali
  w konfesjonałach i sprawowali sakrament pokuty, z zachowaniem norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w poprzednich zarządzeniach;
  1. W naszej wspólnocie Parafialnej od jutra codziennie o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17:00., a  następnie Msza św. Jest to po to aby każdy kto czuje potrzebę mógł przyjść i się pomodlić indywidualnie bez skupiska innych ludzi. W tym czasie też można będzie skorzystać z Sakramentu Pokuty.
 6. Zalecam, aby osoby konsekrowane w swych domach zakonnych, duchowni
  w kościołach (bez udziału wiernych świeckich) oraz wszyscy świeccy we własnych domach, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2020 r., każdego dnia, o godzinie 20:30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, w intencji służb medycznych i sanitarnych, a także o odwrócenie zagrożenia dla nas i całego świata. Zachęcam księży proboszczów i administratorów parafii, aby na zakończenie modlitwy udzielili błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, błagając Boga za lud sobie powierzony;
  1. My kapłani od jutra każdego dnia o godz. 20:30 będziemy tu w Kościele modlić się różańcem świętym  w tych intencjach. Wcześniej zabrzmią dzwony na znak wezwania nas wszystkich do ufnej modlitwy w naszych domach w rodzinie, abyśmy odeszli w tym czasie od różnych zajęć, komputerów, TV, telefonów i wzięli do ręki różaniec i modlili się o oddalenie epidemii oraz za wszystkich chorych. Na zakończenie tej modlitwy udzielimy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, błagając Boga za lud sobie powierzony;
 7. Wiernych zachęcam do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez Msze Święte i nabożeństwa transmitowane w środkach masowego przekazu. Dają one możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa;
 8. Zachęcam wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Nie ma być on magicznym amuletem, ale świadectwem naszej wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią;

                 Tegoroczny Wielki Post dla nasz wszystkich jest niezwykle trudnym i przejmującym doświadczeniem. Może się okazać, że przyjdzie nam tym razem zatęsknić za Eucharystią, za Komunią Świętą, za pięknymi i bogatymi nabożeństwami tego okresu, za rekolekcjami i wielkopostną spowiedzią. Niech ta tęsknota rozpala naszą miłość i potęguje nasze błaganie, abyśmy niebawem mogli wrócić do normalnego funkcjonowania świątyń i wspólnot.

             Wszystkich księży i wiernych świeckich proszę o zrozumienie podjętych działań, a przede wszystkim o świadomość powagi sytuacji, w której przyszło nam się znaleźć. Pamiętajmy o wzajemnej odpowiedzialności za siebie oraz zastosujmy się z całą starannością do wszelkich ograniczeń państwowych i kościelnych.

(-) ✠Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

W naszej wspólnocie Parafialnej :

1. W przyszłym tygodniu nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali

2. Niem wyznaczamy rodzin do sprzątania naszej świątyni

3. W przyszłą niedzielę dodatkowa Msza święta o godz. 10:00